• knife set
 • feed

  ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับสมัครสำหรับเรียนต่อปริญญาโทกัน ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนผังง่ายๆ ช่วยคิดในการเรียนต่อปริญญาโทครับ
   
  แผนผังช่วยตัดสินใจ ในการเรียนต่อโท

  ถ้ามหาวิทยาลัยไทย และโรงเรียนในประเทศไทย เลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกับวันเปิดเทอมของต่างชาติ ตามที่กำลังเป็นข่าว เราจะพบว่า

  • ก่อนเปิดเทอม เราจะได้อยู่กับแม่ในวันแม่
  • ช่วงสอบมิดเทอม เราจะได้ไหว้เสด็จพ่อ ร. ๕ ในวันปิยะมหาราช
  • มิดเทอมเสร็จ เราจะได้ควงแขนกับแฟนไปลอยกระทง
  • ก่อนสอบไฟนอล เราจะได้โทรไปขอกำลังใจจากพ่อ 
  • วันรัฐธรรมนูญ ก็อาจจะคร่อมกับวันสอบไฟนอลพอดี มีวันอ่านหนังสือเพิ่มอีกหนึ่งวัน
  • วันรับปริญญา ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งช่วงปลายปี-ต้นปี ก็จะจัดในช่วงปิดเทอม ซึ่งนักศึกษาไม่อยู่แถวนี้
  • วันคริสต์มาสยาวถึงปีใหม่ เราก็ฉลองเต็มที่ ไม่ต้องกังวลว่า จะเที่ยวก่อนมิดเทอม หรือจะมิดเทอมก่อนเที่ยว
  • วันเด็กก็ยังเที่ยวแบบเด็กๆ หรือพาเด็กไปเที่ยว ในช่วงปิดเทอม
  • วันครู คราวนี้ตรงกับช่วงปิดเทอม ก็ไม่รู้จะไปไหว้ใคร ครูคงปิดเทอมกันหมด
  • เปิดเทอมมาปุ๊บ ก็เจอ วันตรุษจีน ทันที
  • ใกล้ๆ กันก็เจอ วันวาเลนไทน์ ช่วงเปิดเทอม
  • และก็ตามมาติดๆ ด้วย วันมาฆบูชา
  • หลังมิดเทอม 2 จะเป็นช่วง happy hours มาก เพราะจะมีวันหยุดไล่มา ตั้งแต่ วันจักรี
  • ถัดไป ก็จะหยุดกลางเทอมอีกหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ 9 วัน เที่ยวสงกรานต์ ไว้อ่านหนังสือสอบไฟนอล
  • ช่วงสอบไฟนอล จะตกคร่อมราวๆ วันฉัตรมงคล
  • สอบไฟนอลเสร็จ ปิดเทอม ก็จะเจอ วันพืชมงคล (ที่เคยได้หยุดมาก่อน Tongue out)
  • ปิดเทอมซัมเมอร์ (เข้าหน้าฝนบ้านเรา) ก็มี วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
  • วันรับปริญญาของหลายที่ อย่าง เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ ก็ตรงปิดเทอมพอดี

  นอกจากนี้

  • บอลพรีเมียร์ลีก ก็จะลุ้นกันในช่วงสอบสอบไฟนอล
  • ฟุตบอลโลก ก็จะไปดูกันในช่วงปิดเทอม
  • ซูเปอร์โบวล์รอบชิง อยู่ในช่วงก่อนเปิดเทอม 2
  University ranking

  อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปีนี้ (2554) เดือนนี้ (ตุลาคม) วันนี้ (17) จัดอันดับตามอัลกอริทึมที่เรียกว่าเพจแรงก์ (PR) 

  กล่าวง่ายๆ ก็คือ ยิ่งตัวเลขเพจแรงก์ยิ่งสูง แสดงว่ามีความนิยมสูง โดยค่าของเพจแรงก์จะอยู่ระว่าง 0-10 ซึ่งอันดับตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความนิยมของ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ

  อันดับในที่นี้จะจัดเป็น 5 กลุ่มอันดับ (โดยแต่ละกลุ่มจัดเรียงตามตัวอักษร) ได้ดังนี้

  มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในไทย [PR = 8] มีอยู่ 4 แห่ง
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
  • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  มหาวิทยาลัยอันดับ 2 ในไทย [PR = 7] มีอยู่ 23 แห่ง
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • มหาวิทยาลัยเอเชียน
   
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
  มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในไทย [PR = 6] มีอยู่ 65 แห่ง
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
  • มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยนครพนม
  • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • มหาวิทยาลัยเกริก
  • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  • มหาวิทยาลัยพายัพ
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • มหาวิทยาลัยสยาม
  • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • สถาบันอาศรมศิลป์
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  มหาวิทยาลัยอันดับ 4 [PR = 5] มีอยู่ 15 แห่ง
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
    • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
    • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
    • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
    • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
    • มหาวิทยาลัยเนชั่น
    • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
    • มหาวิทยาลัยภาคกลาง
    • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
    • มหาวิทยาลัยราชธานี
    • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
      มหาวิทยาลัยอันดับ 5 [PR = 4] มีอยู่ 7 แห่ง
      มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
        • มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
        • มหาวิทยาลัยธนบุรี
        • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
        • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
        • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
        • มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
          มหาวิทยาลัยอันดับอื่น [PR = 0] มีอยู่ 7 แห่ง โดย PR=0 ไม่มีเว็บไซต์/เว็บล่มขณะเก็บข้อมูล
          มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
          • มหาวิทยาลัยพะเยา
           • มหาวิทยาลัยอีสาน
           • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
           • มหาวิทยาลัยชินวัตร
           • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
           • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
           • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์